Fra Guillem de Guimerà - Cultura i Paisatge

Fra Guillem de Guimerà

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Senyor (dirigint-se al monarca) i senyors (adreçant-se als altres membres de la Cort general), el bisbe de Lleida us ha exposat en nom del rei l’anul·lació de la revocació que es feren dels nostres càrrecs. Ara, ja restituïts en les nostres funcions, vull que sapigueu que ni jo ni els meus companys no som tan golosos d’aquests oficis ni tampoc hi tenim l’afecció que molts es pensen, car, atesa la nostra condició, no hi veiem un gran guany; de manera que jo per mi i per tots els meus companys renunciem ara mateix, en poder del senyor rei i de la cort, als dits oficis”.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.