Arxius de Judaïsme - Cultura i Paisatge
Navegació de l'etiqueta

Judaïsme

Les investigacions del cementiri i el call de Tàrrega

La notícia més antiga de la presència de jueus a la vila de Tàrrega és de l’any 1277 (Muntané 2015). Gràcies al creixement i a la consolidació que la comunitat targarina va experimentar al llarg de les primeres dècades del segle XIV, no només va acabar equiparant-se jurídicament a l’aljama de…

El call de Montblanc

En el segon quart del segle XIV sembla que a Montblanc ja hi havia una comunitat jueva, la qual la tenim perfectament documentada des del 1261, i fins ben entrada la catorzena centúria adquirí una certa notorietat i es constituí com a barri o call, que depenia de la col·lecta de Barcelona.

Les comunitats jueves catalanes

Els jueus representaren el col·lectiu més nombrós i poderós econòmicament entre les minories de confessió diferent a la cristiana que vivien a la Corona d’Aragó en època medieval. Al segle XIII hi havia comunitats hebrees en gairebé totes les ciutats i viles catalanes, i en diversos pobles del seu…