Felip d’Anglesola - Cultura i Paisatge

Felip d’Anglesola

President de la Generalitat de Catalunya (gener-desembre de 1380)

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Foren els Anglesola membres d’una de les famílies aristocràtiques més antigues i rellevants de la Catalunya Nova, establerts precisament al lloc d’ Anglesola, essent el seu fundador Berenguer Gombau. A aquest cavaller, emparentat amb els vescomtes de Barcelona, els comtes germans Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II li concediren el 1079 el lloc del qual va prendre el nom.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.