La Biblioteca Popular de Valls, cent anys de la xarxa de biblioteques populars de Catalunya - Cultura i Paisatge

La Biblioteca Popular de Valls, cent anys de la xarxa de biblioteques populars de Catalunya

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

La Biblioteca Popular de Valls ha complert els primers cent anys d’existència, i amb ella ha arribat a la mateixa edat la xarxa de biblioteques que va posar en marxa la Mancomunitat de Catalunya del president Enric Prat de la Riba. El 23 de juny de 1918, el seu successor, Josep Puig i Cadafalch, inaugurava la Biblioteca Popular de Valls, la primera que posava en marxa la Mancomunitat. Cent anys després, la xarxa, no només ha crescut i s’ha escampat arreu del país, sinó que s’ha multiplicat, s’ha diversificat i ha mutat significativament, adaptant-se al temps actual i a les necessitats i demandes que els ciutadans d’avui exigeixen.

Amb aquestes frases iniciava el pròleg del llibre commemoratiu dels primers cent anys de la Biblioteca Popular de Valls, i em serveixen ara per afegir en aquestes pàgines de Cultura i Paisatge una breu reflexió que va més enllà de les biblioteques populars i que afecta a l’obra d’un govern, el de la Mancomunitat de Catalunya, que amb uns recursos econòmics migrats i ben poc poder polític, va ser capaç de posar en marxa un país, Catalunya, com ningú s’hauria pogut imaginar després de l’ensulsiada que va representar per a l’Estat espanyol la pèrdua de Cuba, a finals del segle XIX.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.