Senyoria de Poblet - Cultura i Paisatge

Senyoria de Poblet

Fogatge de 1397

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Presentem i comentem un document localitzat al fons de l’Arxiu Històric de Poblet. Sembla que estava guardat a l’armari II, calaix 15. Si més no, així ho indica una anotació d’Eduard Toda al peu. Actualment, en aquest calaix s’hi conserven processos criminals del període 1702-1712. La inconfusible cal·ligrafia de Toda ens ha llegat també, al bell mig de la columna dreta, en acabar l’elenc de llocs, una data (l’any 1397), acompanyada d’unes transcripcions efectuades pel reusenc. El foli presenta una capçalera i una doble columna, on figuren els noms dels pobles de la senyoria de Poblet i el nombre de focs de cadascun, en xifres romanes.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.