Històries de safraners - Cultura i Paisatge

Històries de safraners

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

El safrà ha estat un producte d’una importància capital al llarg de la història. Era apreciat com a condiment, en cosmètica, en medicina, i li eren atribuïdes virtuts molt diverses. El comerç amb el safrà aportava beneficis econòmics interessants i permetia de capitalitzar les malparades economies agràries.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.