Poblet, senyor justicier, i els bandolers - Cultura i Paisatge

Poblet, senyor justicier, i els bandolers

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Des de la fundació a mitjan segle XII, la comunitat monàstica de Poblet va aconseguir a través de donacions, compres i permutes el control d’un vast territori (uns 600 quilòmetres quadrats) sobre el qual ostentava els drets derivats de la possessió feudal i de l’exercici de la justícia. La capacitat d’incidir i de regular l’aplicació de la normativa legal havia estat aconseguida per cessió o per compra de la monarquia, ja que la justícia era una regalia.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.